Karlshus – Missingmyr – Sykehuset Østfold Kalnes – Grålum

Flex Karlshus - Missingmyr - Sykehuset Østfold Kalnes - Grålum

Flex Karlshus - Missingmyr - Sykehuset Østfold Kalnes - Grålum
Mandag - fredag
Karlshuskl.09.05kl. 11.05kl. 13.05
Missingmyrkl. 0915kl 11.15kl. 1315
Treullfabrikken
Vanntårnet Råde
Råde kirke
Lundeby
Lundeby bensinstasjon
Borge
Åsgård vest
Sykehuset Østfold Kalnes
Grålum (Inspiria)kl. 09.35kl.11.35kl. 13.35
Bestilling senest 1 time før linjens avgangstidspunkt.
Lørdag
Karlshuskl.10.05kl. 12.05kl. 14.05
Missingmyrkl. 10.15kl. 12.15kl. 14.15
Treullfabrikken
Vanntårnet Råde
Råde kirke
Lundeby
Lundeby bensinstasjon
Borge
Åsgård vest
Sykehuset Østfold Kalnes
Grålum (Inspiria)kl. 10.35kl. 12.35kl. 14.35
Bestilling senest 1 time før linjens avgangstidspunkt.
Mandag - fredag
Grålum (Inspiria)kl.10.15kl. 12.15kl. 14.15
Sykehuset Østfold Kalnes
Borge (Åsgård)
Lundeby bensinstasjon
Lundeby  
Råde kirke
Vanntårnet Råde
Treullfabrikken
Missingmyrkl. 10.35kl. 12.35kl. 1435
Karlshus kl. 10.45kl. 12.45kl. 14.45
Bestilling senest 1 time før linjens avgangstidspunkt.

 

Lørdag
Grålum (Inspiria)kl. 11.15kl. 13.15kl. 15.15
Sykehuset Østfold Kalnes
Borge (Åsgård)
Lundeby bensinstasjon
Lundeby  
Råde kirke
Vanntårnet Råde
Treullfabrikken
Missingmyrkl. 11.35kl. 13.35kl. 15.35
Karlshus kl. 11.45kl. 13.45kl. 15.45
Bestilling senest 1 time før linjens avgangstidspunkt.