Moss – Sykehuset Østfold Kalnes – Grålum

Flex Moss - Sykehuset Østfold Kalnes - Grålum

Flex Moss - Sykehuset Østfold Kalnes - Grålum
Mandag til fredag
Moss bussterminalkl 2050
Høyden
Bredsand
Smart Clubkl 2120
E6
Sykehuset Østfold Kalneskl 2130
Grålumkl 2135

Fra Moss sentrum til Bredsand henter Flexx på bussholdeplass. Mellom Bredsand og Smart Club henter Flexx på hjemadresse inntil 2 km fra Ryggeveien.

Flexx kjører E6 fra Smart Club til Sykehuset Østfold Kalnes og videre til Grålum.

Det er ingen avstigning før Sykehuset Østfold Kalnes.

Bestilling senest 1 time før linjens avgangstidpunkt.
Ved bestilling utenfor våre åpningstider settes du over til transportør.
Mandag til fredag
Grålumkl 2225
Sykehuset Østfold Kalneskl 2230
E6
Smart Clubkl 2240
Bredsand
Høyden
Moss bussterminalkl 2310

Fra Grålum til Sykehuset Østfold Kalnes henter Flexx på bussholdeplass. Flexx kjører E6 til Smart Club.

Mellom Smart Club og Bredsand kjøres alle hjem på døren inntil 2 km fra Ryggeveien. Fra Bredsand til Moss bussterminal stopper Flexx på bussholdeplass.

Det er ingen avstigning før Smart Club.

Bestilling senest 1 time før linjens avgangstidpunkt.
Ved bestilling utenfor våre åpningstider settes du over til transportør.