Sarpsborg – Skjeberg – Ullerøy

Flex Sarpsborg - Skjeberg - Ullerøy

Flex Sarpsborg - Skjeberg - Ullerøy
Mandag til fredag
   Kjøres kun i skolens ferier  
Sarpsborg bussterminalkl 1300kl 1630 kl 1800kl 2015
Sarpsborg torg
Haralds plass
Byfogdløkka
Pellegata/Borgemesterløkka
St. Olavs voll
Hafslund hovedgård
Hafslund skole
Hafslund Esso
Borgenbanen
Borgen
moensletta
Klavestadgata
klavestadhaugen
Sandbakken skole
Vik nord
Vik syd
Skjeberg kirke
Bekkevold
Skjeberg stasjon
Heie
Skjeberg bensin
Skjeberg stasjon
Skjeberg jernbaneovergang
Skjeberg folkehøyskole
Solbergkleiva
Solberg syd
Rønningen 110
A.Åserød
Hornes gård
Ullerøykrysset
Branstorpkrysset
Fegata
Østby
Langvik
Delebekktoppen
Komperød gård
Komperødsletta
Skjebergskilen marina
Ravneng
Skavhaugen
Ullerøy skole
Olseng
Ullerøyveien
Helleveien
Karlsøya snuplass
Bukkholmveien 1
Bukkholmveien 2
Bukkholmveien 3
Bukkholmveien 4
Bergli Skjeberg
Ullerøy Bergli kl 1330kl 1710kl 1830kl 2045
Bestilling senest 1 time før linjens avgangstidpunkt.
Ved bestilling utenfor våre åpningstider settes du over til transportør.
Lørdag
Sarpsborg bussterminal kl 1030kl 1500
Sarpsborg torg
Haralds plass
Byfogdløkka
Pellegata/Borgemesterløkka
St. Olavs voll
Hafslund hovedgård
Hafslund skole
Hafslund Esso
Borgenbanen
Borgen
moensletta
Klavestadgata
klavestadhaugen
Sandbakken skole
Vik nord
Vik syd
Skjeberg kirke
Bekkevold
Skjeberg stasjon
Heie
Skjeberg bensin
Skjeberg stasjon
Skjeberg jernbaneovergang
Skjeberg folkehøyskole
Solbergkleiva
Solberg syd
Rønningen 110
A.Åserød
Hornes gård
Ullerøykrysset
Branstorpkrysset
Fegata
Østby
Langvik
Delebekktoppen
Komperød gård
Komperødsletta
Skjebergskilen marina
Ravneng
Skavhaugen
Ullerøy skole
Olseng
Ullerøyveien
Helleveien
Karlsøya snuplass
Bukkholmveien 1
Bukkholmveien 2
Bukkholmveien 3
Bukkholmveien 4
Bergli Skjeberg
Ullerøy Bergli kl 1100kl 1530
Bestilling senest 1 time før linjens avgangstidpunkt.
Ved bestilling utenfor våre åpningstider settes du over til transportør.
Søndag
Sarpsborg bussterminal kl 1500kl 1930
Sarpsborg torg
Haralds plass
Byfogdløkka
Pellegata/Borgemesterløkka
St. Olavs voll
Hafslund hovedgård
Hafslund skole
Hafslund Esso
Borgenbanen
Borgen
moensletta
Klavestadgata
klavestadhaugen
Sandbakken skole
Vik nord
Vik syd
Skjeberg kirke
Bekkevold
Skjeberg stasjon
Heie
Skjeberg bensin
Skjeberg stasjon
Skjeberg jernbaneovergang
Skjeberg folkehøyskole
Solbergkleiva
Solberg syd
Rønningen 110
A.Åserød
Hornes gård
Ullerøykrysset
Branstorpkrysset
Fegata
Østby
Langvik
Delebekktoppen
Komperød gård
Komperødsletta
Skjebergskilen marina
Ravneng
Skavhaugen
Ullerøy skole
Olseng
Ullerøyveien
Helleveien
Karlsøya snuplass
Bukkholmveien 1
Bukkholmveien 2
Bukkholmveien 3
Bukkholmveien 4
Bergli Skjeberg
Ullerøy Bergli kl 1530kl 2000
Bestilling senest 1 time før linjens avgangstidpunkt.
Ved bestilling utenfor våre åpningstider settes du over til transportør.
Mandag til fredag
   Kjøres kun i skolens ferier  
Ullerøy/Berglikl 0910kl 1330kl 1710kl 1830kl 2045
Bukkholmveien 4
Bukkholmveien 3
Bukkholmveien 2
Bukkholmveien 1
Karlsøya snuplass
Helleveien
Ullerøyveien
Olseng
Ullerøy skole
Skavhaugen
Ravneng
Skjebergskilen marina
Komperødsletta
Komperød gård
Delebekktoppen
Langvik
Fegata
Ullerøykrysset
Branstorpkrysset
Hornes gård
A.Åserød
Rønningen 110
Solberg syd
Solbergkleiva
Skjeberg folkehøyskole
Skjeberg jernbaneovergang
Skjeberg stasjon
Heie
Hornes skole
Skjeberg bensin
Skjeberg stasjon
Slettevold
Bekkevold
Skeberg kirke
Vik syd
Vik nord
Sandbakken
Sandbakken skole
40578509
Klavestadgata
Moensletta
Borge
Borgenbanen
Hafslund Esso
Hafslund skole
St. Olavs voll
St. Maries plass
Sarpsborg rådhus
Sarpsborg torg
Sarpsborg bussterminalkl 0945kl 1415kl 1740kl 1900kl 2115
Bestilling senest 1 time før linjens avgangstidpunkt.
Ved bestilling utenfor våre åpningstider settes du over til transportør.
Lørdag
Ullerøy/Berglikl 1100kl 1530
Bukkholmveien 4
Bukkholmveien 3
Bukkholmveien 2
Bukkholmveien 1
Karlsøya snuplass
Helleveien
Ullerøyveien
Olseng
Ullerøy skole
Skavhaugen
Ravneng
Skjebergskilen marina
Komperødsletta
Komperød gård
Delebekktoppen
Langvik
Fegata
Ullerøykrysset
Branstorpkrysset
Hornes gård
A.Åserød
Rønningen 110
Solberg syd
Solbergkleiva
Skjeberg folkehøyskole
Skjeberg jernbaneovergang
Skjeberg stasjon
Heie
Hornes skole
Skjeberg bensin
Skjeberg stasjon
Slettevold
Bekkevold
Skeberg kirke
Vik syd
Vik nord
Sandbakken
Sandbakken skole
Klavestadgata
Moensletta
Borge
Borgenbanen
Hafslund Esso
Hafslund skole
St. Olavs voll
St. Maries plass
Sarpsborg rådhus
Sarpsborg torg
Sarpsborg bussterminalkl 1130kl 1600
Bestilling senest 1 time før linjens avgangstidpunkt.
Ved bestilling utenfor våre åpningstider settes du over til transportør.
Søndag
Ullerøy/Berglikl 1530kl 2000
Bukkholmveien 4
Bukkholmveien 3
Bukkholmveien 2
Bukkholmveien 1
Karlsøya snuplass
Helleveien
Ullerøyveien
Olseng
Ullerøy skole
Skavhaugen
Ravneng
Skjebergskilen marina
Komperødsletta
Komperød gård
Delebekktoppen
Langvik
Fegata
Ullerøykrysset
Branstorpkrysset
Hornes gård
A.Åserød
Rønningen 110
Solberg syd
Solbergkleiva
Skjeberg folkehøyskole
Skjeberg jernbaneovergang
Skjeberg stasjon
Heie
Hornes skole
Skjeberg bensin
Skjeberg stasjon
Slettevold
Bekkevold
Skeberg kirke
Vik syd
Vik nord
Sandbakken
Sandbakken skole
Klavestadgata
Moensletta
Borge
Borgenbanen
Hafslund Esso
Hafslund skole
St. Olavs voll
St. Maries plass
Sarpsborg rådhus
Sarpsborg torg
Sarpsborg bussterminalkl 1600kl 2030
Bestilling senest 1 time før linjens avgangstidpunkt.
Ved bestilling utenfor våre åpningstider settes du over til transportør.